Nederlands Engels

Projecten

Sensorisch Landschap - Fase 1

Als consortium ontwikkelen we nieuwe meetmethoden voor bodemvitaliteit, met de focus op biodiversiteit, reductie van broeikasgassen en waterregulatie

Sensorisch Boeren - Den Treek-Henschoten

Onderzoek naar de bodemvitaliteit van graslanden van het landgoed Den Treek-Henschoten

Eendje meer

Pilot voor de productie van eendenkroos in leegstaande bloembol kassen

Digeponics

Ontwikkeling van circulaire substraat-teelt met digestaat als voedingsbron

Azolla pilot De Marsen

In deze pilot werd geƫxperimenteerd met de teelt van Azolla om lokaal eiwit-rijk veevoer te produceren voor kippen en varkens

Ecologische kroosteelt

In dit proefproject werd kroos geteeld om oppervlaktewater te zuiveren van stikstof en fosfaat en tegelijkertijd eiwitrijk veevoer te produceren

R&D voor Plantible Foods

Onderzoek en ontwikkeling van de teelt van eendenkroos voor humane voeding

Kroos & Co

Het realiseren van een lokale keten voor eendenkroos: van teelt tot verwerking en toepassing