Nederlands Engels

Projecten

Digeponics

Ontwikkeling van circulaire substraat-teelt met digestaat als voedingsbron

Azolla pilot De Marsen

In deze pilot wordt geƫxperimenteerd met de teelt van Azolla om lokaal eiwit-rijk veevoer te kunnen produceren voor de kippen en varkens

Ecologische kroosteelt

In dit proefproject wordt gewerkt aan de teelt van kroos op oppervlaktewater om water te zuiveren van o.a. overmatig stikstof en fosfaat en tegelijkertijd eiwitrijk veevoer te produceren

R&D voor Plantible Foods

Onderzoek en ontwikkeling van de teelt van eendenkroos voor humane voeding

Kroos & Co

Het realiseren van een lokale keten voor eendenkroos: van teelt tot verwerking en toepassing