Nederlands Engels

Ecologische kroosteelt

In dit project wordt gewerkt aan de teelt van kroos op oppervlaktewater op het Landgoed het lankheet te Haaksbergen. Deze ' ecologische' vorm van kroosteelt heeft als doel om
● Het oppervlaktewater te zuiveren van o.a. stikstof en fosfaat, voordat dit water het natuurgebied instroomt.
● Eiwitrijke biomassa te produceren die lokaal gebruikt kan worden als veevoer

Dit project is een vervolg op het Kroos & Co project dat in 2018 is afgerond. Binnen het voorgaand project is een speciaal doorstroomsysteem ontwikkeld en geimplementeerd op de proeflocatie in Haaksbergen, die het mogelijk maakt kroos te telen op het aanwezige oppervlaktewater. Op basis van de opgedane ervaring zijn een aantal aandachtspunten geïdentificeerd die binnen dit vervolgproject zullen worden onderzocht., waaronder
● Optimalisatie van het doorstroomsysteem voor groei en mineralenopname
● Automatisering van de teelt
● Ontwikkelen van praktische methoden voor oogst en verwerking
● Kwaliteisanalyse van het kroos op voerveiligheid

Dit project wordt uitgevoerd met

Dit project wordt gefinancierd door