Nederlands Engels

Sensorisch Boeren - Den Treek-Henschoten

Op Landgoed den Treek-Henschoten onderzoekt deBaai samen met Datura B.V. de invloed van het beheer op de bodemvitaliteit van graslanden. deBaai verrzorgt hiervoor sensormetingen op drie (agrarische en natuur) graslanden, lab-metingen van waterregulerende bodemeigenschappen, data management en data analyse van de verscheidene metingen die op de percelen verricht worden over een periode van 3 jaar. Dit met als doel de effecten van beheersmaatregelen op bodemvitaliteit en specifiek de biodiversiteit en waterretentie, in kaart te brengen.

project partners

dit project wordt gefinancierd door