Nederlands Engels

Azolla pilot De Marsen

De pilot vond plaats op de biologische zorgboerderij 'de Marsen' te Landsmeer. Deze boerderij bevindt zich in een veenweidegebied wat kampt met bodemdaling. Op lange termijn zal dit leiden tot minder opbrengst van de graslanden en daarom wordt er gezocht naar alternatieven zoals paludicultuur, i.e. het verbouwen van natte gewassen op veenweide. Azolla was hierbij geidentificeert als een kansrijke nat gewas doordat het, dankzij een symbiose, stikstof uit de lucht gebruikt om een eiwit-rijke biomassa te produceren, welke een lokaal alternatief kan zijn voor de inkoop van commercieel voer.

Het doel van de Azolla pilot was het
● In de praktijk uittesten van Azolla als kansrijk nat gewas.
● Verbeteren van de teelt van Azolla en teelttechnieken delen met anderen
● Onderzoeken hoe Azolla kan bijdragen aan het sluiten van de kringlopen voor de Marsen
● Verkennen van de toepassing van Azolla als eiwit-rijk veevoer voor de varkens en kippen, om te besparen op de inkoop van commercieel voer en de afhankelijkheid van grondstoffen van buitenaf te verkleinen.

In dit project leverde deBaai advies en kennis-ondersteuning in het opzetten, onderhouden en analyseren van de teelt. Het project is afgesloten in 2019. De resultaten zijn gepubliceert in Vfocus (zie nieuwsberichten op deze site)

Project partners