Nederlands Engels

Kroos & Co

In dit project werkte een consortium van partners samen om de eerste productieketen voor eendenkroos in Nederland te realiseren. Eendenkroos is een veelbelovend nieuwe gewas door zijn snelle groei en hoog eiwitgehalte. Eendenkroos groeit goed in een gematigd klimaat, zoals in Nederland, en kan daarmee onze afhankelijkheid van de import van planten-eiwit uit (sub)tropische gebieden verminderen.

Echter, het realiseren van een productieketen voor eendenkroos is moeilijk omdat telers een stabiele afname nodig hebben en afnemers een stabiele aanvoer nodig hebben, maar het één niet zonder het ander tot stand komt. Dit project had tot doel deze impasse te doorbreken door een 'eerste van zijn soort' productieketen te realiseren, inclusief de:

● Grootschalige teelt van eendenkroos in meerdere bassins (van 1200m2 elk) op de proeflocatie op landgoed 't Lankheet te Haaksbergen
● Automatisch oogsten en transporteren van meerdere tonnen natte biomassa naar de verwerkingsfabriek
● Verwerking van het eendenkroos tot eiwitconcentraat
● Testen van het eiwitconcentraat door potentiele afnemers als nieuw ingredient in hun productformules, waaronder als industriele toepassing in lijmen en voor humane voeding.
● Het delen van de opgedane kennis met geintereseerden in verschillende cursussen

deBaai is vanaf 2017 betrokken geweest bij het project via consortium partner Coöp plan B en was verantwoordelijk voor het coördineren van de teelt op Landgoed het Lankheet en het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de teelt.

Het project is eind 2018 geëindigd. Uit het project zijn een tweetal vervolgtrajecten onstaan. Verwerker ABC-Kroos is aangesloten bij de Green East in Raalte waar zij de keten voor de teelt en verwerking van eendenkroos voor humane voeding gaan doorontwikkelen, met een focus op gesloten teeltsystemen. Op het Landgoed het Lankheet zal open teelt in op oppervlaktewater verder onderzocht gaan worden in combinatie met lokale toepassing van het kroos als veevoer in het project 'Ecologische kroosteelt', waar deBaai wederom bij betrokken zal zijn.

Voor meer informatie over het project en de projectpartners, click op onderstaand logo om naar de Kroos & Co website te gaan.