Nederlands Engels

Sensorisch Landschap - Fase 1

In het project Sensorisch Landschap werkt deBaai samen met Overijssels Particulier Grondbezit, Datura B.V. en NMI Agro aan de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het meten van bodemvitaliteit in landbouwpercelen, om duurzamer beheer van deze percelen meetbaar te maken. De rol van deBaai in het project is
- De (door)ontwikkeling, installatie en onderhoud van IoT bodemsensoren en online visualisatie
- Data management en data analyse van de dataset van 140 percelen die we in dit project hebben bemonsterd (eDNA, sensor metingen, chemische metingen, broeikasgasmetingen, flora karteringen, open data koppelingen)
- Onderdelen van het projectmanagement, waaronder de kennisdeling met gebruikers en stakeholders en het schrijven van financieringsaanvragen.

project partners

dit project wordt gefinancierd door