Nederlands Engels

Aquatische gewassen

DeBaai werkt aan de teelt en toepassing van aquatische gewassen. Aquatische gewassen kenmerken zich door:

● Een hoge biomassa opbrengst gecombineerd met een waardevolle biomassa samenstelling, waaronder veelal een hoog eiwitgehalte.
● Directe opname van mineralen uit het water, waardoor restromen of oppervlaktewater gezuiverd kunnen worden van o.a. stikstof en fosfaat.
● Een teelt die onafhankelijk is van de bodem en daarmee een alternatief is voor maginale gronden waar met conventionele gewassen weinig tot geen opbrengst gerealiseerd wordt.

Aquatische gewassen kunnen dankzij deze eigenschappen bijdragen aan het verduurzamen van de agrarische sector, realiseren van een circulaire economie en het terugdringen van de afhankelijkheid van geimporteerde grondstoffen, zoals soja.

deBaai initeert en partcipeert in projecten die tot doel hebben de teelt en toepassing van aquatische gewassen te ontwikkelen naar een duurzaam en economisch rendabel alternatief voor huidige productiesystemen voor voedsel, veevoer en materialen. De rol van deBaai in deze projecten varieert van het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling tot advies en (technisch) projectmanagement.

Projecten

Eendje meer

Pilot voor de productie van eendenkroos in leegstaande bloembol kassen

Azolla pilot De Marsen

In deze pilot werd geëxperimenteerd met de teelt van Azolla om lokaal eiwit-rijk veevoer te produceren voor kippen en varkens

Ecologische kroosteelt

In dit proefproject werd kroos geteeld om oppervlaktewater te zuiveren van stikstof en fosfaat en tegelijkertijd eiwitrijk veevoer te produceren

R&D voor Plantible Foods

Onderzoek en ontwikkeling van de teelt van eendenkroos voor humane voeding

Kroos & Co

Het realiseren van een lokale keten voor eendenkroos: van teelt tot verwerking en toepassing