Nederlands Engels

Data voor duurzame landbouw

deBaai ontwikkelt, assembleert en installeert IoT sensoren voor het meten van bodemtemperatuur en bodemvocht in agrarische percelen. Daarnaast voert deBaai data management en data anlyse uit, waarbij sensordata gecombineerd wordt met open data bronnen en metingen aan bodemmonsters en ecologisch onderzoek. De focus van deBaai is het meetbaar maken van de effecten van duurzame beheersmaatregelen die de maatschappelijke functies van de bodem versterken, waaronder het reduceren van broekasgasuitstoot en waterregulatie.

Projecten

Sensorisch Landschap - Fase 1

Als consortium ontwikkelen we nieuwe meetmethoden voor bodemvitaliteit, met de focus op biodiversiteit, reductie van broeikasgassen en waterregulatie

Sensorisch Boeren - Den Treek-Henschoten

Onderzoek naar de bodemvitaliteit van graslanden van het landgoed Den Treek-Henschoten