Nederlands Engels

Duurzame glastuinbouw

De glastuinbouw is verantwoordelijk voor een groot deel van onze productie van groenten en fruit. Met de huidige (slimme) kassen en (substraat) teeltsystemen kan er een zeer hoge opbrengst gerealiseerd worden per vierkante meter teeltoppervlakte. Hier staat tegenover dat, in een gematigd klimaat zoals Nederland, er veel energie verbruikt om kassen te kunnen verwarmen en/of te verlichten. Bovendien worden in substraat-teeltsystemen hoofdzakelijk minerale meststoffen gebruikt, waar voor de productie veel fossiele grondstoffen nodig zijn en waarvan bovendien een deel op termijn schaars zal worden.

deBaai ontwikkelt innovaties waarmee de glastuinbouw sector duurzamer ingericht kan worden, zonder dat dit ten koste gaat aan de opbrengst en productkwaliteit.

Projecten

Digeponics

Ontwikkeling van circulaire substraat-teelt met digestaat als voedingsbron